Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 395/5, 404 pafta, 3345 ada 1 parsel (Eski: 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 adalar ile 2553 ada 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13,14,18, 20 parseller ve bir kısım kadastral boşluk) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, Zeytinburnu Belediye Meclisimizce 04/01/2018 gün 2018/3 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

27/12/2016 Tarih ve 2016/9677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş, 31/12/2016 Tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Riskli alan ilanı ile alakalı işlemler yeniden yürütülmüş olup yetkilendirmenin de güncellenmesi gerekmiştir. Talep neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 27/01/2017 Tarih ve E.1383 Sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığımızı yetkilendirilmiştir.

1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 25/01/2017-23/02/2018  tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Haritayı görüntülemek için tıklayınız.