Genel Duyurular

3304 Ada 42-43 Parseller Uygulama İmar Planı

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 511 pafta, 3304 ada 42 ve 43 parsellerdeki Yönetim Merkezi Alanına ilişkin hazırlanan UIP-26366 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Zeytinburnu Belediye Meclisimizce 05/05/2017 gün 2017/41 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2017 Tarih ve 1267 Sayılı Kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca da 26/09/2017 tarihinde onanmış olup, ilan ve askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-26366 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 28/12/2017-26/01/2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.