Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

        Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri, 401/2 Pafta, 2747, 2748,2749,2750, 2751  adalar ve aralarında kalan yolların deplase edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisinin 05/04/2017 Tarih ve 2017/36 Sayılı Kararı ile tadilen ,Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2017 Tarih ve 1500 Sayılı Kararı ile tadilen kabul edilerek plan paftaları ve plan açıklama raporu Büyükşehir Belediye Başkanınca 17/10/2017 Tarihinde onanmıştır.

           UİP-7746,45 Plan İşlem Numaralı 17/10/2017 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 25/01/2018-23/02/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. Katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

24.01.2018 İmar Plan Değişikliği