Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

İstanbul İli,Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 1870 ada 33 parselde bulunan Sümer İmam Hatip Ortaokulu için İstanbul sismik Riskin Azaltılması ve acil Durumu Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında depremsellik analizi yapıldığı ve çıkan sonuçta yıkımına karar verildiği, konsept çalışmaları yapıldığı, okulun yapım projesine esas çalışmaların tamamlandığı, daha önce 24 derslik olarak planlanmış iken 12-16 derslikli olarak derslik azalmalarının meydana geleceği bildirilmektedir. Bu nedenle yapımı aciliyet arz eden okul projesinin Zemin+4 Kat olarak değerlendirilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 06/03/2017 Tarih ve E.2900605 sayılı yazısı ile istenmektedir. Söz konusu okulun alanı 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında "İlköğretm Tesisleri Alanında", 06/12/2007 T.tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "İlköğretm Tesisleri Alanında" kalmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda maxH:Z+4 Kat olarak düzenlenen UİP-7746,47 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Planı Değişikliği Zeytinburnu Belediye Meclisinin 05/04/2017 Tarih ve 2017/34 Sayılı Kararı ile "Tadilat kamu yararı taşıdığından, Plan notlarında mükerrer yazan madde numaraları “4-5-6-7-“ ,”5-6-7-8” olarak düzeltilerek plan tadilen" uygun bulunmuştur. Karar Belediye Başkanınca 06/04/2017 tarihinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2017 tarih ve 1269 sayılı kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 26.09.2017 tarihinde onamış olup, Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,47 plan işlem numaralı 26.09.2017 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği askı işlemleri için ilgi yazı ile Başkanlığımıza iletilmiş olup 21.12.2017-19.01.2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

Haritayı görüntülemek için tıklayınız