Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 399-386-388-387 Paftalar, 2334 ada 199 parsel ile doğusunda bulunan kadastral boşluğun Temel Eğitim Tesisi ve Açık Otopark Alanından Temel Eğitim Tesisleri Alanına alındığı 23/11/2016 t.t. li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatında yer alan yüksekliğin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine Hmax.Z+4N kat şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, UIP-7746,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2017 Tarih ve 1103 Sayılı Kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 24/07/2017 tarihinde onanmış olup, Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,44 Plan İşlem Numaralı 24/07/2017 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği askı işlemleri için ilgi yazı ile Başkanlığımıza iletilmiş olup, 06/10/2017-06/11/2017 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

İmar Plan Değişikliği - 06.10.2017