Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi, 400/6 pafta, 2279 ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 parsel sayılı taşınmazlar 23/03/2007 T.T.li 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planı tadil eden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/11/2016 Tarih ve 2016/2028 Sayılı Meclis Kararı ile tadilen kabul edilip Büyükşehir Belediye Başkanınca 28/11/2016 Tarihinde onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında “Eğitim Alanı” na ayrılmıştır. NİP-2930,35 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı baz alınarak Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi bitişiğindeki bu alanın meri planda "İlköğretim Tesisleri Alanı" fonksiyonunda kalan alanla bütünleştirilmesi amacıyla “Eğitim Alanı” olmasına ilişkin hazırlanan, UIP-7746,49 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2007 Tarih ve 1086 Sayılı Kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 24/07/2017 tarihinde onanmış olup, Başkanlığımıza iletilmiştir.

 UİP-7746,49 Plan İşlem Numaralı 24/07/2017 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği askı işlemleri için ilgi yazı ile Başkanlığımıza iletilmiş olup 06/10/2017-06/11/2017 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

İmar Plan Değişikliği 06.10.2017