Genel Duyurular

Güvenlik Önlemleri Alınması ve Yıkım İşlemi Hk.- Sayın İsmail Kırağası Varisi Arif Cemal KIRAĞASI

Sayın İsmail Kırağası Varisi Arif Cemal KIRAĞASI

Sümer Mahallesi 27 / 1 Sokak Beyaz Apartmanı No:1 D:4 Zeytinburnu / İSTANBUL

 

İlgi : a) Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünün 11/11/2019 tarihli ve 87458175-19875 sayılı yazısı.     

         b) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/11/2019 tarihli ve 39945402-E.4228 sayılı yazısı

Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ile metruk binaların yıkılması ve yıkılması zaman alan metruk yapıların kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması talep edilmiştir. Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokak No:50/2 adresinde bulunan 2589 Ada 24 Parsel sayılı mülkiyeti tarafınıza ait olan taşınmaz ile ilgili olarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilgi (a) yazı ile gönderilen listede metruk halde olduğu belirtilmiş ve Müdürlüğümüzce yapılan tetkiklerde de metruk halde yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilmiş olup, mevcut haliyle çevresi için tehlike arz etmektedir.

İdaremizce çekilen tebligat tarafınıza ulaşmamış olup, can ve mal kaybını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin yasal sorumluluk gereği ivedilikle tarafınızdan alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmeniz ve Müdürlüğümüze bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı Kanun'un 39.maddesine''...Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir'' istinaden yıkım işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu 'nun 39. Maddesine göre İdaremiz tarafından yapılacak ve masraflar %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edilecektir.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                                                 Mahmut KOCAMEŞE

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                   Başkan Yardımcısı