Genel Duyurular

Veliefendi Mahallesi blok etüdü düzenlemesi imar plan tadilatı

Zeytinburnu ilçesi ,Veliefendi Mahallesi ,387/1 pafta, 2602 ada ,3 parsel sayılı taşınmazla alakalı blok etüdü düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı hazırlanmış olup Zeytinburnu Belediye Meclisinin 05/10/2016 Tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile teklifi "Not:Öneri plandaki blok alanı meri plandaki blok alanını geçemez." şeklinde not ilavesi ile tadilen kabul edilmiştir.UİP-7746,31 plan işlem numaralı plan tadilatı dosyası 5216 sayılı yasasnın 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınması için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2017 Tarih ve 1564 Sayılı Kararı ile tadilen uygun görülerek Plan Paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 17/10/2017 tarihinde onanmıştır.
UİP-7746,31 Plan İşlem Numaralı 17/10/2017 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 24/01/2018-22/02/2018   tarihleri arasında Belediye Binasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. Katta   ilan panosunda ilan edilmektedir. Duyurulur.

Haritayı görüntülemek için tıklayınız.