Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 389, 402/1, 402 paftalar, 1508,1509, 1512, 2653, 3301, 2167 adaların 06/12/2007 t.t li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Yol, kısmen de YMA simgeli Konut Alanından kısmen alanın kuzeyinde ve güneyinde Meydan Alanı, kısmen de alandaki 7 metrelik yol alanları kapatılarak YMA simgeli Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan, UİP-7746,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/04/2017 Tarih ve 598 Sayılı Kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 21/04/2017 tarihinde onanmıştır.

UİP-7746,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 02/08/2017-31/08/2017 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 389, 402/1, 402 paftalar, 1508,1509, 1512, 2653, 3301, 2167 adaların 06/12/2007 t.t li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Paftası 1

Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 389, 402/1, 402 paftalar, 1508,1509, 1512, 2653, 3301, 2167 adaların 06/12/2007 t.t li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Paftası 2