Genel Duyurular

Çırpıcı Mahallesi 1659 Ada 57...60 Parsellerde Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı

          Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi,401/2 Pafta,1659 Ada,56,57,58,59,ve 60 Parseller ile bir kısım kadastral boşluğun kısmen "Ağaçlandırılacak Alan" kısmen "Katlı Otopark Alanı" fonksiyonundan "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları" fonksiyonuna alınmasına ilişkin UİP:7746,40 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/05/2017 Tarih ve 705 Sayılı Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 12/05/2017 Tarihinde onanmıştır.

        Başkanlığımıza iletilen UİP-7746,40 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 29/06/2017-28/07/2017 tarihleri arasında Müdürlüğümüz ilan panosunda ilan edilmektedir.

           Duyurulur.

 

Çırpıcı Mahallesi 1659 Ada 57...60 Parsellerde Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı