Genel Duyurular

Beştelsiz Mahallesi Özgürlük Parkı İçinde Zemin Altı Kapalı Spor Alanı

     Zeytinburnu İlçesi,Beştelsiz Mahallesi,400/1 Pafta,2334 Ada da bir kısım kadastral  boşluğun "zemin üstü park zemin altı kapalı spor alanı" olmasına ilişkin UİP-7746,34 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı İBB Meclisinin 18/04/2017 Tarih ve 474 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş,Büyükşehir Belediye Başkanınca 21/04/2017 Tarihinde onanmıştır.

         UİP-7746,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği  Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda;04/07/2017-02/08/2017 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

        Duyurulur.

Beştelsiz Mahallesi Özgürlük Parkı İçinde Zemin Altı Kapalı Spor Alanı