Genel Duyurular

Belediye Taşeronları Sınav Duyurusu

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SINAV İLANI

             Belediyemizde kurulucak şirket bünyesinde işçi statüsüne geçme talebinde bulunan ve başvuruları  Tespit Komisyonu ile İstanbul Valiliği İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilen taşeron işçilerinden, 01/01/2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’a İlişin Tebliğin 39 uncu maddesine istinaden yapılacak  sınava katılmaya hak kazananların listesi  ile sınav yeri, tarih ve saatleri aşağıya çıkartılmıştır.

             Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sınavları uygulamalı olarak yapılacak olup uygulamalı  sınava katılacakların isimleri,  sınav yeri,  tarih ve saatlerine ait liste (EK-1) aşağıda yayınlanmıştır.

            Diğer tüm taşeron işçilerin  sınavları sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sözlü  sınava katılacakların isim listesi (EK-2),  sınav yeri,  tarih ve saatlerine ilişkin liste (EK-3) aşağıda yayınlanmıştır.

Sınavlara katılacak olanların kimlik belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, sözlü sınava cep telefonu ile girilmeyecektir.

Sınav ilanı tebliğ hükmüne geçmekte olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.                                                    

Ek: 1  Uygulamalı Sınava Katılacakların  İsimleri, Sınav Yer Ve Tarihlerine Ait Liste

Ek: 2  Sözlü Sınava Katılacaklara Ait İsim Listesi

Ek: 3 Sözlü Sınav Yeri, Tarihleri Ve Saatlerine Ait Liste