Genel Duyurular

Belediye Taşeronları İtiraz Sonuçları Duyurusu

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

                01/01/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı KHK’nin  geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğin 36 ncı  maddesi gereği İstanbul Valiliği İtiraz Komisyonu’na başvuruda bulunan Belediyemiz taşeron işçilerinden,  İstanbul Valiliği İtiraz Komisyonu Kararı ile  itirazları kabul edilen ve edilmeyenlere ilişkin  listeler aşağıya çıkartılmıştır.

                Talep edilmesi durumunda itirazların red gerekçelerine ait detaylı bilgi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilecektir.

                Bu ilan ilgililerine tebliğ yerine geçmektedir.

EK-1 İstanbul Valiliği İtiraz Komisyonunca İtirazları Kabul Edilenler

Ek-2  İstanbul Valiliği İtiraz Komisyonunca İtirazları Red Edilenler