Genel Duyurular

Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı şubat ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/02/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz   salonunda yapılacaktır.      

GÜNDEM: 
TEKLİFLER: 

1-Sümer Mahallesi, 405/5 pafta 2573 ada 15, 17 ve 18 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 3792 sayılı teklifi.

2-Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 3513 sayılı teklifi.

3-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 3029 sayılı teklifi.
4-Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığınca kullanılmak üzere 1 adet üst yapısız çift kabin kamyonet ve 1 adet üst yapısız kamyonetin Taşıt Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca alınması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2843 sayılı teklifi.

5-2021 yılı içinde uygulanacak kazı tranşe birim fiyatları hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 3777 sayılı teklifi.

6-2021 yılı ücret tarifeleri değişikliği hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 3779 sayılı teklifi.