Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı ocak ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/01/2022 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır. 

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

 

1- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında açıklanmayan hususlara ilişkin plan notu değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2- Subasman kotuna ilişkin plan notu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3- Kazlıçeşme Mahallesi 1625 ada, 33 parselde bulunan Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunun tadilat ve tefrişat işlemlerinin Bağışçı/Bağışçılar tarafından yapılmasına yönelik usul ve esaslarını belirleyecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

4- Sümer Mahallesi 1870 ada 34 parsel sayılı taşınmazın yıllık 1,00TL. iz bedelle 25 (yirmi beş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne intifa (kullanım) hakkının devri hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

5- Merkezefendi Mahallesi, 2980 ada, 46 parsel ile 41 parsel arasında kalan teklif ekindeki krokide (A) ile gösterilen yerin yıllık 1,00TL. iz bedelle 25 (yirmi beş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

6- "Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin Dinamikleri - Kurtuluş KAYALI" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

7- Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

8-Meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ile meclis üyesi başkan yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

9- 2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.