Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı ocak ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/01/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz salonunda yapılacaktır. 


GÜNDEM: 
TEKLİFLER:


1-Denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 54081 sayılı teklifi.

2-Meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ile meclis üyesi başkan yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 54080 sayılı teklifi.

3-Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 54705 sayılı teklifi.

4-Dolu kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 54706 sayılı teklifi.

5- Temizlik İşleri Müdürlüğünün kaldırılarak bu müdürlük bünyesindeki tüm faaliyetleri yürütmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kurulması ve memur boş kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 55296 sayılı teklifi.

6-Zeytinburnu ilçesi 1/1000 ölçekli genel plan notlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 55293 sayılı teklifi.

7- Zeytinburnu Zafer Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 54692 sayılı teklifi.

8- Beştelsiz Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 55297 sayılı teklifi.

9- 2021 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan kamu kurumlarına ait binalarda yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme inşaatı işleri yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 55388 sayılı teklifi.