Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. Toplantı yılında yapacağı ocak ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/01/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır. 

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ile meclis üyesi başkan yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 53662 sayılı teklifi.

2- Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 53664 sayılı teklifi.

3- Nuripaşa Mahallesi 377/3 pafta, 2529 ada, 12 parsel sayılı taşınmaza ait Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 54684 sayılı teklifi.

4- Çırpıcı Mahallesi 386/1 pafta, 2359 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara ait Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 54699 sayılı teklifi.

5- 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 55432 sayılı teklifi.

6- Elektrikli ve Elektronik eşyaların ayrı toplanması ve geri kazanımı için; Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 8.maddesi uyarınca çevre lisansı almış geri kazanım tesisi ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi.

7- Meselelerimizi Konuşmak-Hüsamettin ARSLAN adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 184 sayılı teklifi.

8- Irmak Spor Kulübü hentbol genç takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 216 sayılı teklifi.