Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

                                                         MECLİS GÜNDEMİ                                            

             5393 sayılı yasanın 20. ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5.toplantı yılında yapacağı ocak ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/01/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:
TEKLİFLER:

  1-Veliefendi Mahallesi 2750 ada 18 parsel maliki Ayten TOSUN'un UİP -7746,5 numaralı, 17/10/2017 tasdik tarihli kentsel dönüşümle alakalı uygulama imar planı notları değişikliğine itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 63857 sayılı teklifi.

2-Veliefendi Mahallesi 2750 ada 18 parsel maliki Ayten TOSUN'un UİP -7746,45 plan işlem numaralı, 17/10/2017 tasdik tarihli genel plan notları uygulama imar planı değişikliğine itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 63858 sayılı teklifi.

3-Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 64933 sayılı teklifi.

4-Meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ile meclis üyesi başkan yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 64934 sayılı teklifi.

5-Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada 35 parselin kapsamında kaldığı; 700. yıl parkı ve çevresi yenileme avan projesi revizyonu, 1625 ada 35 parsele ilişkin vaziyet planı ve siluet paftası ile mimari avan projesinin onama prosedürünün tamamlanması hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64936 sayılı teklifi.

6-Kazlıçeşme Mahallesi, 3339 ada 21 (E:3339 ada 4-5, 1625 ada 14) parsele ait yenileme tadilat avan proje onama prosedürünün devamı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64937 sayılı teklifi.

7-Beştelsiz Mahallesi, 386,387,388,399 pafta, 2334 ada 200 parselin "Temel Eğitim Alanı" olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64938 sayılı teklifi.

8-Merkezefendi Mahallesi, 506 pafta, 2933 ada 7, 8 parsellerin bir kısmı, 2934 ada 4, 5, 6 parselin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğun kapsamında kaldığı Merkezefendi Cami dış avlunun 1/1000 uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65307 sayılı teklifi.

9-Seyitnizam Mahallesi 3304 ada, 42 parsel sayılı kadastral taşınmaz üzerine inşa edilen öğrenci yurdunun çevre düzenlemesi yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 67159 sayılı teklifi.

10-2019 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan kamu kurumlarına ait binalarda yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme inşaatı işleri yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 67164 sayılı teklifi.

11-Kazlıçeşme Mahallesi, 390/391 pafta, 3339 ada 20 parsel sayılı taşınmazın kısmen konut+ticaret alanı, kısmen dini tesis alanı kısmen de yol alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 67163 sayılı teklifi.

12-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 67388 sayılı teklifi.

13-Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Semih DEMİRCİ’nin istifasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 29. maddesi uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 67397 sayılı teklifi.

14-İmar Komisyonu, Aile ve Kadın Destekleme Komisyonu ve Afet Komisyonlarından boşalan yere yeni üye seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 67396 sayılı teklifi.

15-Sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

16-Merkezefendi Mahallesi sınırlarında,mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan 2933 ada 9 parsel ile 2957 ada 7-22 parsellerden yola terkin edilip Yüksek Öğretim Alanı fonksiyonunda kalan,Belediye adına ihdas edilecek 732 m² lik kısmın takas(trampa) edilmesi için karar alınması ve "Merkezefendi Mahallesi, 3269-3270-3271-3272-3273 adalar ve yolları kapsayan alan ile 2965 ada 12 ve 13 parselleri içeren Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında TOKİ ile protokol yapması ve bu protokol çerçevesinde devir ve takas(trampa) işlemlerini gerçekleştirebilmesi adına Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

17-“18. Yüzyıl Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler” adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

18-5393 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü görevlendirmesinin meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün "Tesisat Ücretleri" ile alakalı 2019 yılı ücret tarife teklifleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.