Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5.toplantı yılında yapacağı ocak ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/01/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM: 
TEKLİFLER:
 

1-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılacak uygulamalarda Belediye yetkisinin kullanılmasına ilişkin 06/12/2017 tarih ve 106 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkında Başkanlık Makamı teklifi.

2-Beştelsiz Mahallesi, 2042 ada 9 parsel sayılı taşınmazdaki blok istikametinde yapılan düzenlemeye ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 67741 sayılı teklifi.

3-Topkapı Kültür Parkında bulunan Amfi Tiyatroya ilişkin değişiklik nedeniyle Topkapı Kültür Parkı Revizyon Yenileme Avan Projesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 66754 sayılı teklifi.

4-Denetim komisyonuna üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 68858 sayılı teklifi. 5-Meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ile meclis üyesi başkan yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 68848 sayılı teklifi. 6-Sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 69412 sayılı teklifi. 7-Gökalp Mahallesi 47. Sokağa “Tülin ŞAHİN” isminin verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 53566 sayılı teklifi.

8-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 70083 sayılı teklifi.

9-Telsiz Mah. 389, 402/1, 402 paftalar 1508, 1509, 1512, 2653, 3301, 2167 adalara ilişkin uygulama imar plan değişikliğine plan notu ilavesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 70909 sayılı teklifi.

10-2018 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan kamu kurumlarına ait binalarda yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme inşaatı işleri yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 70923 sayılı teklifi.

11- Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünün 70898 sayılı teklifi. 12-18.Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı karar tutanağının meclisin bilgisine sunulması hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 70901 sayılı teklifi.

13-2018 yılı içerisinde yapılması planlanan toplam 9 organizasyon için Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Merkezefendi Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

14- Belediyemize ait bir şirket kurulması ve bu şirketle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

15-Çanakkale Gelibolu Soğanlıdere Şehitliğine gelen ziyaretçilerin ziyaretlerini daha sağlıklı gerçekleştirebilmeleri adına tuvalet, açık namazgâh, abdesthane, depo vb. yapıların yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 

RAPORLAR:

1- Telsiz Mahallesi 402/2 pafta, 2723 ada, 293 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar Komisyon Raporu.

2-Sümer Mahallesi 395/5-404 pafta, 3345 ada, 1 parselin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu.