Genel Duyurular

Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı

             MECLİS GÜNDEMİ                         

             5393 sayılı yasanın 20. ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5.toplantı yılında yapacağı nisan ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/04/2018  tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz salonunda yapılacaktır.

  GÜNDEM:
TEKLİFLER:

1-İhtisas Komisyonlarına üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 15062 sayılı teklifi.

2-Belediye Encümenine üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 15063 sayılı teklifi.

3-2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16990 sayılı teklifi.

4-Denetim Komisyon Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca Özel Kalem Müdürü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü görevlendirmelerinin meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17912 sayılı teklifi.

6-Kazlıçeşme Mah. 390 pafta 1625 ada 33,28,34 parsellerin plan onama sınırı içinde kalan kısımlarının yol alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15466 sayılı teklifi.

7-Veliefendi Mah. 399/4 pafta 2366 ada 1,2,3,10,11,12 parseller ve 5 parselin bir kısmı dini tesis alanı (Camii) 4,6,7,8,9 parseller, 5 parselin bir kısmının konut alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15470 sayılı teklifi.

8-İstanbul Liseler arası Boks turnuvasında yarışan Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim ERBİL’in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 16999 sayılı teklifi.

9- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17433 sayılı teklifi.

10-Belediyemize ait Emek Personel Anonim Şirketi hesabına Belediyemiz bütçesinden aktarma yapılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18288 sayılı teklifi.

11-Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Binası zemin katının, Mühür Müzesi olarak faaliyet göstermesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18289 sayılı teklifi.

12- Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

13-Beştelsiz Mah. 2321 adada yapılacak proje ve çalışmalarla ilgili Belediye Başkanına yetki  verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

 RAPORLAR:

 1-Veliefendi Mahallesi 387/1 pafta, 2602 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına, askı aşamasında Kani ŞEN'in itirazı hakkında İmar Komisyon Raporu.

2- Veliefendi Mahallesi 387/1 pafta, 2602 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına, askı aşamasında Sami ŞEN'in itirazı hakkında İmar Komisyon Raporu.