Genel Duyurular

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

   5393 sayılı yasanın 20. ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.seçim Dönemi, 1.toplantı yılında yapacağı mayıs ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/05/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

TEKLİFLER:

 1-Yol bordür tretuvar tamiri ile park revizyonu ve peyzaj düzenleme yapım işlerinin 24 (yirmidört) ay süre ile ihale edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 16443 sayılı teklifi.

2-Cengiz Deniz Spor Kulübünün başarılı sporcusu Muratcan DENİZ'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 16455 sayılı teklifi.

3-Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Satış Komisyonuna 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 16481 sayılı teklifi.

4-5393 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca Başkan Yardımcıları ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlendirmelerinin meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17135 sayılı yazısı.

5-Zeytinburnu Olimpik Spor Boks Kulübü başarılı sporcusu Melih Şah UZUN’un ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 17136 sayılı teklifi.

6-Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17137 sayılı teklifi.

7-Kadro ihdası hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17336 sayılı teklifi.

8-“Kültür Vadisi 1-2, Bir Hayat Bir Hikaye-Hüseyin Su, İslam Mecmuası 3.Cilt, Vadi-i Hamuşan 4. Cilt” adlı kitapların satış fiyatlarının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17338 sayılı teklifi.

9-2018 yılı kesin hesabı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17339 sayılı teklifi.

10-Sümer Mahallesi, 405/6 pafta, 2563 ada 4, 5 ve 23 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17357 sayılı teklifi.

11-Merkezefendi Mahallesi, 502/2 pafta, 3230 ada 26 parselin açık otopark alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17358 sayılı teklifi.

12-Beştelsiz Mahallesi, 400/2 pafta, 2058 ada 6-7-8-42-43-63 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17359 sayılı teklifi.

13-Maltepe Mahallesi, 2956 ada 50 parsel sayılı “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olan taşınmazın 1/1000 ölçekli plan tadilatına askı aşamasında ilgilisinin itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17360 sayılı teklifi.

14- Topkapı Kent Müzesi Revizyon Mimari Avan Projesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17362 sayılı teklifi.

15-Belediyemize ait taşınmaz malların başka kurum ve kuruluşlara devredilmesi, satışına karar alınması, tahsisi ile 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi ve kiralama akitlerinin düzenlenmesi yetkisinin Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17694 sayılı teklifi.

16-Maltepe Mah. 499 pafta, 2956 ada, 16-17 parsel ve bir kısım yolun 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına askı aşamasında İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17763 sayılı teklifi.

17-Zeytinburnu Belediyesi ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38’inci maddesinin (g) bendi uyarınca belediye başkanına yetki verilmesi hakkında Bilgi İşlem Müdürlüğünün 17764 sayılı teklifi.