Genel Duyurular

Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı mart ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/03/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonunda yapılacaktır.                                        

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Belediyemizin, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesine ilişkin hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca ihale edilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 9747 sayılı teklifi.

2- Seyitnizam Mahallesi, 513/2 pafta, 3185 ada, 10 parselin Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 9743 sayılı teklifi.

3- Kazlıçeşme Mahallesi 3339 ada, 19 parselde yapılması düşünülen Radyoterapi ve PETCT binalarının mimari avan projelerinin 5366 sayılı yasa gereği onama prosedürünün tamamlanması için avan projelerin onaylanması hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 9757 sayılı teklifi.

4- İSMEK'e taşınmaz tahsisine ilişkin protokolün onaylanması hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12051 sayılı teklifi.

5- Beştelsiz Mahallesi 5. Yol Sokağa Fahri BİÇER isminin verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12052 sayılı teklifi.

6- Çırpıcı ve Veliefendi Mahallesi 2748-2749-2750 nolu adaların tamamı 2747 ada, 1-2- 3-4-5-8-9 ve 10 nolu parseller ile 2751 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 parseller ve aralarında kalan yol alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatına, askı aşamasında 2750 ada, 18 parsel maliki Ayten TOSUN'un itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12070 sayılı teklifi.

7- Veliefendi Mahallesi 387/1 pafta, 2602 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına, askı aşamasında Kani ŞEN'in itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12072 sayılı teklifi.

8- Veliefendi Mahallesi 387/1 pafta, 2602 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına, askı aşamasında Sami ŞEN'in itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12073 sayılı teklifi.

9- Batı Trakya Spor Kulübü başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 12050 sayılı teklifi.

10- Irmak Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 12074 sayılı teklifi.

11-Beyt Hanun Belediyesi personellerinin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan projede kullanılmak üzere hazırlanan şartlı bağış olarak nakdi yardım yapılabilmesi için Türk Kızılay Derneği ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Murat AYDIN'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 12067 sayılı teklifi.

12- Zeytinburnu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetlerinde kullanılmak üzere araç tahsisi ve bu araçların yakıtları ve her türlü bakımının karşılanması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 12060 sayılı teklifi.

13- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 12075 sayılı teklifi.

14- Cemil MERİÇ, Bu Ülke'yi Yeniden Düşünmek adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 12063 sayılı teklifi.

15- Zeytinburnu Belediye Başkanlığı,Maliye Bakanlığı ve KİPTAŞ arasında Sümer Mahallesi 1. etap sulh protokolünün onaylanması hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.