Genel Duyurular

Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ                                           

   5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılında yapacağı kasım ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/11/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.


GÜNDEM: 

TEKLİFLER:

1- Yeşiltepe Mahallesinde kâin 74. Sokak ile 53/4. Sokağın kesişimindeki orta kaldırımda yer alan 1912 ada, 24 parselin batısında kalan ve teklif belgesinde (A) ile işaretli alanın dönüştürücü (trafo) merkezi olarak kullanılmak üzere 1 TL iz bedelle 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 45388 sayılı teklifi.

2- Tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz ile tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olan Kazlıçeşme Mahallesi, 771 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın takas edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

3- Kazlıçeşme Mahallesi, 771 ada 11 parsel sayılı taşınmazın, takas yolu ile devrine engel teşkil eden tapu kaydındaki İl Özel İdaresi Müdürlüğüne yapılan tahsisin kaldırılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

4- Merkezefendi Mah. 502 pafta 3230 ada 18 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 45394 sayılı teklifi.

5- Belediyemiz ile Batman Kozluk Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 45381 sayılı teklifi.

6- Belediyemiz ile Mardin Dargeçit Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 45382 sayılı teklifi.

7- Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

8- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 45385 sayılı teklifi.