Genel Duyurular

Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

               5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 1. toplantı yılında yapacağı kasım ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/11/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:

TEKLİFLER:

1-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Şehrazat ŞAHPAZ’ın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42814 sayılı teklifi.

2-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Muhammed Barbaros BALKI’nın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42815 sayılı teklifi.

3-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Rümeysa ÇELİK’in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42816 sayılı teklifi.

4-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Abdulsamet ÖNER’in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42817 sayılı teklifi.

5-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Ertuğrul PUL’un ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42818 sayılı teklifi.

6-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Begüm Zeynep TAŞKIN’ın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42819 sayılı teklifi.

7-Cihan Spor Kulübünün başarılı sporcusu Ahmed Muhammed TÜRKER’in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 42820 sayılı teklifi.

8-Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 43009 sayılı teklifi.

9-Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 44187 sayılı teklifi.

10-19.Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı karar tutanağının meclisin bilgisine sunulması hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 44208 sayılı yazısı.

11-Sümer Mahallesi 2585 ada Deniz Bingöller parkında yer alan  teklif ekindeki konum görselinde (A) ile işaretli 69,50 m²'lik alanın trafo merkezi, beton köşkü ve kablo giriş/çıkış güzergâhı olarak kullanılmak üzere yıllık 1 TL iz bedelle 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 44413 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR:

1-Gökalp Mahallesi 400/7 pafta, 2768 ada, 231, 232, 233, 234, 235, 171 ve 196 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu.