Genel Duyurular

Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 

5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı kasım ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/11/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

 

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

 

 1-Zeytinburnu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ile Belediyemiz arasında yapılan ortak hizmet işbirliği protokolünün onaylanması hakkında Sivil Savunma Uzmanlığının 52886 sayılı teklifi.

2-Maltepe Mahallesi 499 pafta, 2956 ada, 16 ve 17 parseller ile bir kısım imar yoluna ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 54826 sayılı teklifi.

3-Çırpıcı Mahallesi 386/1 pafta, 2359 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 54983 sayılı teklifi.

4- Nuripaşa Mahallesi 377/3 pafta, 2529 ada, 12 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 56724 sayılı teklifi.

5- Taekwondo Turnuvasında başarılı olan Cihan Spor Kulübü sporcuları Ahmet Muhammed TÜRKER ve Yusuf ATASOYU'nun ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 57493 sayılı teklifi.

6- Minikler Taekwondo Şampiyonasında başarılı olan Cihan Spor Kulübü sporcusu Begüm Zeynep TAŞKIN'ın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 57789 sayılı teklifi.

7- Taekwondo Şampiyonasında başarılı olan Cihan Spor Kulübü sporcusu Melisa ATEŞ'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 57790 sayılı teklifi.

8- Maltepe Mahallesi 2945 ada, 33 parselden kamuya terkin edilen alanın Sağlık Bakanlığına tahsisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine istinaden Belediyemiz namına protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 58289 sayılı teklifi.

9- Telsiz Mahallesi 403/1 pafta, 2053 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Ticaret + Hizmet Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 58298 sayılı teklifi.

10- "Rus Genelkurmay Belgelerinde II. Abdülhamid ve Osmanlı Ordusu" adlı kitabın satış fiyatı hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 58295 sayılı teklifi.

11- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.