Genel Duyurular

Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı kasım ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/11/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz salonunda yapılacaktır.                                                                                                              

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER:

1-Maltepe Mahallesi 492 pafta, 2940 ada 46 parsel sayılı taşınmazın eğitim alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 55118 sayılı teklifi.

2-Beştelsiz Spor Kulübü atletizm takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 56917 sayılı teklifi.

3- Zeytinburnu 1953 Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 59319 sayılı teklifi.

4- "İnfak ve Zarafet Sadaka Taşı", "Karikatürlerle Belediye Hizmetlerinin 100 Yılı" ve "17. yy Sahn-ı Semandan Darülfünuna Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu Tebliğleri Kitabı" adlı kitapların satış fiyatlarının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.