Genel Duyurular

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi, 1. Toplantı yılında yapacağı haziran ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10/06/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Zeytinburnu İlçesi ,Maltepe Mahallesi, 490 Pafta, 2903 Ada, 19,41,53 Parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına ilan aşamasında İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21063 sayılı teklifi.

2- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bütçesinin oluşturulması ve bu müdürlüğe ödenek aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21070 sayılı teklifi.

3- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 21076 sayılı teklifi.

4- Kentsel Dönüşüm Müdürü görevlendirmesinin 5393 sayılı Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 21082 sayılı teklifi.

5- Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

6- Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

 7- Zeytinburnu Belediyesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolünün onaylanması hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

 RAPORLAR:

1- Sümer Mahallesi, 405/6 pafta, 2563 ada 4, 5 ve 23 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı hakkında İmar Komisyon Raporu.