Genel Duyurular

Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ                                   

 5393 sayılı yasanın 20. ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.seçim Dönemi, 1.toplantı yılında yapacağı eylül ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/09/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:

TEKLİFLER:

 

1-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere araç tahsisi, bu araçların yakıtları ve her türlü bakımının karşılanması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26333 sayılı teklifi.

2-Tarife Komisyonu ve Aile ve Kadın Destekleme Komisyonlarından boşalan yere yeni üye seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 28929 sayılı teklifi.

3- Zeytinburnu Belediyesi ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında protokol yapmak için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanı Ömer ARISOY’a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 31487 sayılı teklifi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca ruhsat almadan faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlerin (daire, apart, pansiyon, vb.) tespiti halinde 3 (üç) ay süre ile faaliyetten men edilmesi, tekrarı durumunda cezanın iki katı olarak uygulanması hakkında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 33770 sayılı teklifi.

5- Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 33772 sayılı teklifi.

6- Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 389/1 Pafta 2321 ada 26 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 34082 sayılı teklifi.