Genel Duyurular

Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 4.Toplantı yılında yapacağı eylül ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11/09/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 


1- Cengiz Deniz Spor Kulübü sporcusu Enes Durmuş ÇELEN’in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 37385 sayılı teklifi.

2-Cengiz Deniz Spor Kulübü sporcusu Muratcan DENİZ’in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 37386 sayılı teklifi.

3- Telsiz Spor Kulübü sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 37645 sayılı teklifi.

4- Okullar arası Minikler Karate İl Birinciliği Şampiyonasında üçüncü olan Elifnaz GÜLCAN’ın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 45707 sayılı teklifi.

5- Beştelsiz ve Merkezefendi yüzme havuzlarında uygulanacak 2017 yılı ücret tarifesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 41362 sayılı teklifi.

6- Yapım, bakım, onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında alınacak malzemeler için kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden şartlı hibe yardımı alınması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 43059 sayılı teklifi.

 7- Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Murat AYDIN'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 45322 sayılı teklifi. 8- Genel Plan notlarına ilave plan notu (Çatı piyeslerinde teras yapılmayacaktır) hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 44695 sayılı teklifi.

9- İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmeti İşi'nin 20 (yirmi) ay süre ile ihale edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 46792 sayılı teklifi.

10- 13 (onüç) Mahallenin Cadde ve Sokaklarının Temizliği ve İbadethane Temizliği İşi'nin 21 (yirmibir) ay süre ile ihale edilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 46795 sayılı teklifi.

11- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 46417 sayılı teklifi.

12- Z Dergisinin satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 47746 sayılı teklifi.

13- Yenidoğan Mahallesi 2017 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Özel Sağlık Alanına alınmasına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 47744 sayılı teklifi.

14- Damla Spor Kulübünün ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 48005 sayılı teklifi.

15- 2018 yılında Memur Öğle Yemeği Hizmet Alımı, Binek Araç Kiralaması Hizmet Alımı, Otobüs Kiralaması Hizmet Alımı işlerinin 21(yirmibir) ay süre ile ihale edilmesi hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 47999 sayılı teklifi.

16- Belediyemizin ortağı olduğu İSBAK A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak edilmesi ve sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

RAPORLAR:

1-Maltepe Mahallesi, 490-491 pafta, 2903 ada, 52 parsel ve bir kısım kadastral boşluğun orta öğretim tesis alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu.