Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

 

MECLİS GÜNDEMİ

  5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi, 2. Toplantı yılında yapacağı ekim ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/10/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Belediyemizin 2021 yılı performans programı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 40089 sayılı teklifi.
2- Belediyemizin 2021 yılı analitik bütçesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 40539 sayılı teklifi.
3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Belediyemiz arasında Ek Sulh Protokolünün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 39703 sayılı teklifi.
4- Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 49 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kapalı otopark ve spor tesisleri yapılmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süreyle üst hakkı tesis edilmesi ve üst hakkı bedeli karşılığı işletilmesine yönelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihaleye çıkılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 40534 sayılı teklifi.
5- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümler Madde 2'nin Plan Değişikliğine İlişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 40205 sayılı teklifi.
6- 17/06/2016 Onanlı, Emsale İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin İptaline İlişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 40206 sayılı teklifi.
7- Çırpıcı Mahallesi, 386/1 Pafta, 2359 Ada 3 ve 4 Parsel Sayılı Taşınmazların Uygulama İmar Plan Değişikliğine İlişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 40207 sayılı teklifi.
8- İş Deneyim Belgesi Ücreti Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 40531 sayılı teklifi.
9- Kazlıçeşme Mahallesi 246. Sokağın adının "Fişekhane Sokağı" olarak değiştirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 40721 sayılı teklifi.
10- 1/1000 ölçekli Genel Plan Notlarına ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 40832 sayılı teklifi.
11- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 39704 sayılı teklifi.
12- "Gelin Mevlidi", "Tarık Buğra Kitabı", "ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020" kitaplarının satış fiyatlarının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 37943 sayılı teklifi.
13- Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vakfı ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün onaylanması için Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğünün 40845 sayılı teklifi.