Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

                                                         MECLİS GÜNDEMİ                                              

            5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 1. toplantı yılında yapacağı ekim ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/10/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:

TEKLİFLER:

1-Maltepe Mahallesi 2905 ada 18 parsel sayılı taşınmazın teklif krokisinde A ile gösterilen kısmının zemin kotu altının İSKİ lehine yağmursuyu ve atıksu hattı kollektör geçiş güzergâhı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 37605 sayılı teklifi.

2-Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulunun yıldız erkekler futbol takımı ile küçük erkek futbol takımı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 38656 sayılı teklifi.

3- Veliefendi Mahallesi 399/4 pafta, 2381 ada, 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 38957 sayılı teklifi.

4- Beştelsiz Mahallesi 105/2 Sokak 1999 ada 65 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Zeytinpark'ın kuzeydoğusunda yer alan teklif ekindeki konum görselinde (A) ile işaretli 10.88 m²'lik alanın trafo merkezi, beton köşkü ve kablo giriş/çıkış güzergâhı olarak kullanılmak üzere yıllık 1 TL iz bedelle 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 38958 sayılı teklifi.

5-Boş kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 39439 sayılı teklifi.

6-İlçemiz sınırlarında bulunan açık hava reklam mecralarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 5 yıl süre ile işletilmesi için kiraya verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 39440 sayılı teklifi.

7-Biruni Üniversitesi ile Belediyemiz arasında sağlık alanında eğitim gören lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) çalışanlarının eğitim, araştırma ve proje çalışmalarında işbirliği yapılması hususunda protokol yapılması için Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 39441 sayılı teklifi.

8-Gökalp Mahallesi 400/7 pafta, 2768 ada, 231, 232, 233, 234, 235, 171 ve 196 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 39442 sayılı teklifi.

9- "İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yaşayan çocuk ve yetişkinlerin (mülteci ve yerel halk) korunmalarının sağlanması ve psikolojik sağlamlıklarının güçlendirilmesi" başlıklı projede Zeytinburnu Belediyesi ile Save The Children International Türkiye'nin ortak olarak yer alması; proje kapsamında Zeytinburnu Belediyesini temsil, ilzam, proje belgelerini imzalama ve sözleşme yapma hususunda Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 39443 sayılı teklifi.

10-Dolu kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 39444 sayılı teklifi.

11- "Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi" konusunda proje ortaklığı için Türk Alman Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Belediyemiz arasında protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 39447 sayılı teklifi.

12- Belediyemizin 2020 yılı performans programı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 39451 sayılı teklifi.

13- Belediyemizin 2020 yılı analitik bütçesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 39449 sayılı teklifi.