Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

        MECLİS GÜNDEMİ

                       5393 sayılı yasanın 20. ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5.toplantı yılında yapacağı ekim ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/10/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:
TEKLİFLER:


1-5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g ve 75/a madde hükümlerine göre ortak hizmet işbirliği protokolü yapma yetkisinin Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 48913 sayılı teklifi.

2- Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Havvanur YURTSEVER’in  istifasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 29. maddesi uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 51140 sayılı teklifi.

3-Havvanur YURTSEVER'in istifası nedeniyle Hukuk Komisyonu ile Aile ve Kadın Destekleme Komisyonlarına yeni üye seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 51143 sayılı teklifi.

4- Havvanur YURTSEVER’in istifası nedeniyle Türk Dünyası Belediyeler Birliğine yeni üye seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 51142 sayılı teklifi.

5-Havvanur YURTSEVER’in istifası nedeniyle meclis ikinci başkan vekili seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 51144 sayılı teklifi.

6- 2019 yılı performans programı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 52725 sayılı teklifi.

7-2019 yılı analitik bütçe tasarısı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 52718 sayılı teklifi.

8-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 52742 sayılı teklifi.

9-“Babanzade Ahmet Naim ve 3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu” adlı kitapların satış fiyatlarının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 52723 sayılı teklifi.