Genel Duyurular

Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı aralık ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/12/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.   

                        

GÜNDEM: 
TEKLİFLER: 

 1-2022 yılı ücret tarifeleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 2- 2022 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkında Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

 3- 2022 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan kamu kurumlarına ait binalarda yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme inşaatı işleri yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4- 2022 yılı meclis çalışma takviminin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5- Zeytinburnu Belediyesi ile Türkiye Kızılay Derneği arasında protokol yapmak üzere, Belediye Başkanı Ömer ARISOY’a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.

6- Tapuda Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan 13 adet taşınmazın, Merkezefendi Mahallesi 2957 ada, 37 parsel sayılı, imar planında yüksek öğretim tesisleri ve kampüs alanları fonksiyonunda yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmaz ile takas edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

7- İmar hakkı transferine esas olmak üzere, belediyemize bedelsiz devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

8- Yeşiltepe Mahallesi, 1858 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerinin tevhidi sonucu oluşacak yeni parsel üzerine, Başkanlığımız tarafından Camii ve eklentilerinin yapılması ile, yönetimine yönelik usul ve esaslarını belirleyecek taslak protokol hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi.

9- Gökalp Mahallesi 39. Sokağın isminin "Mehmet Alpay Sokak" olarak değiştirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

10- Cihan Spor Kulübü sporcusu Begüm Zeynep TAŞKIN’ın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.

11- Bütçe aktarımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

12- Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü arasında iş birliği protokolü yapılabilmesi için, Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

13- İSFALT, İSTON ile İSBAK tarafından yapılacak olan Genel Kurul toplantılarına katılmak için Belediye Başkanı Ömer ARISOY, Başkan Yardımcısı Sertaç GÜLEÇ ve Mali Hizmetler Müdürü Mustafa AYMAK'ın yetkilendirilmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

14- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.