Genel Duyurular

Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi, 1. Toplantı yılında yapacağı aralık ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/12/2019 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

  • 1/1000 ölçekli genel plan notlarına ilişkin uygulama imar plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 48965 sayılı teklifi.
  • 2020 yılı fazla çalışma ücreti hakkında Zabıta Müdürlüğünün 48974 sayılı teklifi.
  • 2020 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan kamu kurumlarına ait binalarda yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme inşaatı işleri yapılması hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 48976 sayılı teklifi.
  • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş herhangi bir "A Tipi Muayene Kuruluşu" ile protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 48966 sayılı teklifi.
  • Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 49468 sayılı teklifi.
  • 2020 yılı ücret tarifeleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  • Birim Müdürü görevlendirmelerinin 5393 sayılı Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.