Genel Duyurular

Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı aralık ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/12/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

 1-Cengiz Deniz Spor Kulübü sporcusu Enes Durmuş ÇELEN'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 60854 sayılı teklifi.

2- 2019 yılı fazla çalışma ücreti hakkında Zabıta Müdürlüğünün 61275 sayılı teklifi.

3-Cihan Spor Kulübü sporcusu Furkan ERTİN'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 61997 sayılı teklifi.

4-Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 62005 sayılı teklifi.

5-2019 yılı ücret tarifeleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 62382 sayılı teklifi.

6-Beyt Hanun Belediyesine şartlı bağış olarak nakdi yardım yapılabilmesi için Türk Kızılayı Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Murat AYDIN'a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 62567 sayılı teklifi.

7-Bosna Hersek Srebrenitsa anıt mezarlığının onarım projesine kardeş şehirler işbirliği kapsamında destek verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 62569 sayılı teklifi.

8-Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2284 ada, 215 ve 383 sayılı parsellerin ada içi boşluk ve blok düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 62571 sayılı teklifi.

9-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine tahsisli 2957 ada 24 parselde bulunan alana açık otopark yapılması amacıyla Belediyemiz ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi