Genel Duyurular

Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı

      5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 4.Toplantı yılında yapacağı aralık ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/12/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonunda yapılacaktır.                                               

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

 1- Veliefendi Mahallesi 400/6 pafta, 2283 ada, 2 parsele plan askı aşamasında maliki Gürcan TOPRAK'ın itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 61475 sayılı teklifi.

2- Veliefendi Mahallesi 400/6 pafta, 2279 ada, 4 parsele plan askı aşamasında maliki Ferhat DURMAZ'ın itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 61476 sayılı teklifi.

3- Veliefendi Mahallesi 400/6 pafta, 2283 ada, 3 parsele plan askı aşamasında maliki Hüseyin KOCATÜRK'ün itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 61477 sayılı teklifi.

4- Nuripaşa Mahallesi 397/2 pafta, 2276 ada, 460 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 62749 sayılı teklifi.

5- Maltepe Mahallesi 494 pafta, 3042 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Özel Sağlık Tesisi Alanına alınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 63196 sayılı teklifi.

6- Nuripaşa Mahallesi 397/2 pafta, 2276 ada, 11,12,14,18,25,26 ve 27 parsellerle bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 63198 sayılı teklifi.

7- Merkezefendi Mahallesi 502 pafta, 3232 ada, 14 ve 15 parsellerin yol alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64017 sayılı teklifi.

8- Telsiz Mahallesi 402/2 pafta, 2723 ada, 293 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 64679 sayılı teklifi.

9- Sümer Mahallesi 395/5-404 pafta, 3345 ada, 1 parselin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65295 sayılı teklifi.

10- Genel plan notlarına ilave plan notu tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65296 sayılı teklifi.

11- Kentsel Dönüşümle alakalı plan notları tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65297 sayılı teklifi.

12- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılacak uygulamalarda Belediye yetkisinin kullanılmasına ilişkin bazı hususlarda karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65298 sayılı teklifi.

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c, 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 65517 sayılı teklifi.

14- Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Satış Komisyonuna 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 62743 sayılı teklifi.

15- Fazla çalışma ücreti hakkında Zabıta Müdürlüğünün 64018 sayılı teklifi.

16-Cihan Spor Kulübü sporcusu Ahmed Muhammed TÜRKER'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 64009 sayılı teklifi.

17- Irmak Spor Kulübünün başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 64016 sayılı teklifi.

18- Cihan Spor Kulübü sporcusu Yağmur Ebru ERBAŞ'ın ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 64695 sayılı teklifi.

19- Cihan Spor Kulübü sporcusu Yusuf ATASOYU'nun ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 64696 sayılı teklifi.

20- Kullanılmış Tekstil Atıklarının Toplanmasına yönelik Belediye Başkanlığımız ile Trend DK Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. arasında yapılacak protokol için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Temizlik işleri Müdürlüğünün 64691 sayılı teklifi.

21- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesine yönelik Belediye Başkanlığımız ile GCL Geri Kazanım ve Rafineri San. A.Ş. ve ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi) arasında yapılacak protokol için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 64694 sayılı teklifi.

22- 2018 yılı ücret tarifesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 65299 sayılı teklifi.

23- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 65444 sayılı teklifi.