Genel Duyurular

3516 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler ve Değişikliklerin Amacı

11/01/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ve değişikliklerle amaçlanan hususlar EK'te yer almaktadır.

 

 

3516 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler ve Değişikliklerin Amacı