Genel Duyurular

3042 Ada 16 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

 Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 494 Pafta, 3042 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz; 30/12/2016 Tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile "Özel Sağlık Tesis Alanı" na ayrılmış olup, ilgilisi ilgi dilekçe ile plan değişikliği teklifinde bulunmaktadır. 06/12/2007 t.t. li1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " Merkezi İş Alanı" ve bir kısmı da yol alanında kalmaktadır.

 Söz konusu taşınmazın "Merkezi İş Alanı" ve "Yol Alanı" lejandından MİA yapılaşma şartlarının geçerli olduğu "Özel Sağlık Tesis Alanı" ve "Yol Alanı" lejandına alınmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifi; 30/03/2017 Tarih ve E.19471 Sayılı yazımızla 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınması yönünde Zeytinburnu Belediye Meclisine iletilmiş olup, Zeytinburnu Belediye Meclisinin ilgi kararı ile "ilgilisinin teklif ettiği 4. madde de bahsi geçen 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı karar ve eki planlar Belediye Başkanlığımıza intikal etmediğinden 4.madde iptal edilerek teklif plan değişikliği komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür." şeklinde kabul edilerek Zeytinburnu Belediye Başkanınca 06/04/2017 tarihinde görülmüştür. Bu hususda UİP-7746,46 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ilgi (a) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye'ne değerlendirilmesi için iletilmiştir. "... İSKİ kurum görüşü doğrultusunda plan teklifi hazırlandıktan sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi uygun bulunmuştur." şeklinde karar alınmıştır.

 İlgilisince konuya ilişkin revize edilen plan değişikliği teklifi İSKİ kurum görüşü ile karar alınması yönünde Zeytinburnu Belediye Meclisine iletilmiştir. İmar Komisyonu kararında "...Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1/5000 ölçekli Genel Plan Notu içeren 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı karar ve eki planlar 13.05.2016 tarihinde onanarak Belediye Başkanlığımıza intikal etmiş olup 4. maddeye aktarıldığı görülmüştür. UİP-7746,46 işlem numaralı teklifin İSKİ Araştırma Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığının 19.10.2017 tarihli ve E.20170514717 sayılı yazısı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları baz alınarak düzenlendiği kurum görüşleri ile uyumlu olduğu görülmüş olup teklif komisyonumuzca Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy çokluğu ile uygun görülmüştür." denilmektedir. Komisyon raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 91 sayılı kararı ile aynen oy çokluğu ile kabul edilmiş olup Belediye Başkanınca da 11/12/2017 tarihinde uygun görülmüştür.

 İstanbul Büyükşehir Belediye'sine intikal ettirilen UİP-7746,46 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğine yönelik İmar Komisyonunca "... yol istikameti düzenlenmesinin iptali, meriyetteki imar yapılanmasının arttırılmaması, yollardan minimum 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin korunması şartı ile tadilen uygun görülmüştür." şeklinde karar alınmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 11.04.2018 tarih ve 567 sayı ile karar ile tadilen uygun görülmüş ve İstanbul Büyükşehir Başkanınca 13.04.2018 tarihlinde onaylanmıştır.

 UİP-7746,46 Plan İşlem Numaralı 13/04/2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 27/07/2018-27/08/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

3042 Ada 16 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği