Genel Duyurular

3007 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İLAN

                Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 3007 ada 2 parsel sayılı taşınmaz 23.03.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Merkezi İş Alanı ve Park alanındadır. 18.10.2007 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 23.10.2009 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Konaklama+Otel, park alanı, yol alanı ve özel açık otopark olarak düzenlenmiştir. 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Özel Açık Otopark alanı ifadesi ve fonksiyonu iptal edilerek "Park Alanı" fonksiyonu ve ifadesi getirilerek, 2 nolu plannotu "Plan onama sınırı içindeki MİA (Merkezi İş Alanı) ve park alanıdır." şeklinde düzenlenerek, 5 ve 7 nolu plan notları iptal edilerek "Merkezi İş Alanı ve Park Alanı" olarak kabul edilmiştir. İlgisinin dilekçesi ile 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediyemize sunulmuştur.

                Konuya ilişkin hazırlanan UİP-7746,70 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Zeytinburnu Belediye Meclisine sunulmuş, 05/09/2018 tarih ve 2018/85 sayılı Meclis kararında oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Başkanınca 06/09/2018 Tarihinde görülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarih ve 614 sayılı Kararı ile aynen uygun bulunan plan teklifi Büyükşehir Belediye Başkanınca 08/11/2019 Tarihinde aynen onanmıştır. UİP-7746,70 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 24/12/2019 tarih ve 2019/10565-188876 sayılı ilgi yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP:7746,70 plan işlem numaralı plan değişikliği 06/01/2020-04/02/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

3007 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı