Genel Duyurular

2956 Ada 50 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2956 ada 50 parsel sayılı taşınmaz; 23/03/2007 T.T.li 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planı tadil eden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2016 Tarih ve 2016/2147 Sayılı Meclis Kararı ile tadilen kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanınca 31/12/2016 Tarihinde onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde “ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI” na ayrılmıştır. 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ilgili taşınmaz MİA ( Merkezi İş Alanında) kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz şahıs ve tüzel kişilik mülkiyetindedir. Plan değişikliğinde "Özel Sağlık Tesis Alanı" olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Zeytinburnu Belediye Meclisince aynen kabul edilmiş olup Belediye Başkanınca da 09/05/2017 tarihinde görülmüştür. UİP-7746,48 plan işlem numaralı plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2017 Tarih ve 1900 Sayılı Kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 20/12/2017 tarihinde onanmıştır. 06/03/2018-04/04/2018 tarihleri arasında ilanı aşamasında ilgilisince itiraz dilekçesi Zeytinburnu Belediye Meclisince; 09/05/2018 tarih ve 2018/50 sayılı meclis kararı ile uygun görülmüş olup, Zeytinburnu Belediye Başkanınca da 10/05/2018 tarihinde onaylanmıştır. İtiraz; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2018 Tarih ve 1301 Sayılı Kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 14/09/2018 tarihinde onanmış olup, ilan ve askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,64 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 04/01/2019-04/02/2019 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

2956 Ada 50 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği