Genel Duyurular

2956 Ada 16 ve 17 Parsel ve Bir Kısım Yola İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

          İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 499 Pafta 2956 Ada 16 ve 17 parsel ve bir kısım yolun Merkezi İş Alanından “Eğitim Alanına” alınmasına İlişkin
UİP-7746,74 Plan İşlem Numaralı 15.02.2019 T.Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plana 28/03/2019 - 26/04/2019 tarihleri arasında askı süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Araştırma, Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın uygun görülmesi sonucu tadilen kabul edilen  UİP-7746,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2019 Tarih ve 828 Sayılı Kararı ile aynen uygun bulunarak plan değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 07/12/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

          UİP-7746,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 23/01/2020-21/02/2020 tarihleri arasında Belediye Başkanlık binasında 5. Kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında Müdürlük ilan panosunda  ilan edilmektedir.

          Duyurulur.

2956 Ada 16 ve 17 Parsel ve Bir Kısım Yola İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği