Genel Duyurular

2940 Ada 46 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 492 Pafta, 2940 Ada, 46 parsel sayılı taşınmaz 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tadil eden 14/01/2011 Tarih ve 115 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanınca 14/02/2011 tarihinde onanan "Merkezefendi Mahallesi, 492 Pafta, 2940 Ada, 11 ve 31 sayılı Parsellerin, Üniversite Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kreş+Anaokulu Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı" olarak planlaması yapılan plan tadilatında "Kreş+Anaokulu " fonksiyonu olarak öngörülmüştür. 13/05/2011-1204 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip, Büyükşehir Belediye Başkanınca 16/05/2011 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında da aynı fonksiyonu korunmuştur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşınmazın " Eğitim Alanı" olarak plan tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 01/12/2016 tarihinde yapılan arsa çalıştayında Maltepe Mahallesinde "Eğitim Alanı"na ihtiyaç olduğu da belirtilmiştir. Yüzölçümü 4660,22 m² olan Mülkiyeti Zeytinburnu Belediyesine ait taşınmaz şu anda boş konumdadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi "NİP-2930,41" Plan İşlem Numarası ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve 2017/867 kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı' nca 16.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

UİP-7746,54 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası 5216 sayılı yasasnın 14.maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınması için, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2018 Tarih ve 67 Sayılı Kararı ile uygun görülerek plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 22/01/2018 tarihinde onaylanmış olup, ilan ve askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,54 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 26/04/2018-25/05/2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

 

2940 Ada 46 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği