Genel Duyurular

2706 ADA 153 PARSEL SAYILI METRUK YAPI HAKKINDA DUYURU;

   Zeytinburnu ilçesi, Çırpıcı  Mahallesi , Yeni Karakol  Sokak , 2706 Ada, 153 Parsel,  No:20  kapı  sayılı yerde kain taşınmaz hakkında 3194 sayılı imar Kanununun 39. maddesi kapsamında ''Yıkılacak Derece Tehlikeli Yapı'' hükmü doğrultusunda Belediyemizce Mail-i inhidam raporu tanzim edilmiştir.

   Bahse konu rapora istinaden Çırpıcı  Mahallesi,  Yeni Karakol  Sokak 2709 Ada 153 parsel No:20  kapı sayılı yerde taşınmazda tespit edilen söz konusu olumsuzluğun yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi suretiyle izalesi gerekmektedir.

   3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi gereği tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle belediyemiz internet sayfasından yayımlanmıştır.