Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2903 Ada 19 Ve 53 Parsel, 41 Parselin Bir Kısmı İle Bir Kısım Kadastral Boşluk 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

 

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 23/03/2007 T.Tarihli Nazım İmar Planında, 490 Pafta, 2903 ada, 41 Parselin bir kısmı ile 2903 Ada, 19 Parselin bir kısmı "TicaretHizmet-Konut, "2903 Ada 19 Parselin bir kısmı "Sağlık Tesisleri Alanı" ve "Yol" alanında, 2903 Ada, 53 Parsel ve Kadastral boşluk ise "Sağlık Tesisleri Alanında" ve bir kısmı "Yol" alanında kalmakta iken; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifimiz ile 2903 Ada, 41 Parselin, 19 Parsele tevhidi gereken parçasının halihazırda 41 parselde devam eden bir işletme olduğundan o parçanın ayrıştırılarak "Yol Alanına" alınması, "Sağlık Tesisleri Alanının" yerinin değiştirilerek 19 parselin doğu tarafına kaydırılması, Kadastral Boşluğun "Ticaret-Hizmet-Konut Alanına" alınması, 2903 Ada, 53 Parselin de " Park Alanına" alınması şeklinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 22.01.2018 tarih ve 133 sayılı karar ile nazım plan değişikliği onaylanmıştır. 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Zeytinburnu Uygulama İmar Planı”nda 2903 Ada 19 parsel kısmen, Ticaret – Hizmet – Konut Alanı’ kısmen ‘Sağlık Tesis Alanı’ kısmen de ‘Yol Alanı’nda; 2903 Ada 53 parsel ‘Sağlık Tesis Alanı’nda, kadastral boşluk ‘Sağlık Tesis Alanı’nda; 2903 ada 41 parselin plan değişikliği sınırı içinde kalan bir kısmı ‘Ticaret – Hizmet – Konut Alanı’ ve yol alanında kalmaktadır. Nazım plan kararları doğrultusunda 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

 

Konuya ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Zeytinburnu Belediye Meclisine sunulmuş ve İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede teklifin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 22.01.2018 tarih ve 133 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmüş olup “Not: Meri planda verilen yapılaşma koşulları aşılmayacaktır.” Şeklinde not ilavesi ile tadilen oy birliği ile uygun görülmüştür. Yazı İşleri Müdürlüğümüz yazısı eki 04.07.2018 tarih ve 2018/76 sayılı Meclis kararında oy birliği ile kabul edilmiştir.

UİP-7746,65 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve 16.01.2019 tarih ve 8 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunarak 24.01.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 

UİP-7746,65 Plan İşlem Numaralı 24.01.2019 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2903 Ada 19 Ve 53 Parsel, 41 Parselin Bir Kısmı İle Bir Kısım Kadastral Boşluk 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği