Genel Duyurular

2334 Ada 200 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İLAN

                06/12/2007 t.t li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı" nda kalan 2334 ada 200 parselin, 18/05/2018 t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı" ndan H:4 kat yapılanmalı "Temel Eğitim Alanına alınmasına ilişkin, İlçe Belediye Başkanlığınca hazırlanan UİP: 7746,75 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 09/01/2019 tarih ve 2019/9 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunmuş, Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun bulunarak, 08/11/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

                UİP-7746,75 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 26/12/2019 tarih ve 2019/190362 sayılı ilgi yazı ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP:7746,75 sayılı plan değişikliği 14/01/2020-12/02/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

2334 Ada 200 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği