Genel Duyurular

2109 ADA 289 PARSEL SAYILI METRUK YAPI HAKKINDA DUYURU

Zeytinburnu ilçesi, Veliefendi Mahallesi, Çırpıcı Yolu E Sokak, 399 pafta, 2109 ada, 289 parsel, no:6 kapı sayılı yerde bulunan tek katlı gecekondu nitelikli yığma yapıda mahallen yapılan tetkiklerde; depreme dayanaklı bina şartlarını sağlamadığı, yapısal ömrünü tamamladığı, taşıyıcı sistem elemanlarının zarar gördüğünden yıkılma tehlikesi oluşturduğu, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlar içerdiği, yangın yönünden tehlike oluşturduğu, madde bağımlılarınca kullanıldığı,can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş olup buna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi kapsamında ''Yıkılacak Derece Tehlikeli Yapı'' hükmü doğrultusunda Belediyemizce Mail-i inhidam raporu tanzim edilmiştir.

 Bahse konu rapora istinaden Veliefendi Mahallesi, Çırpıcı Yolu E Sokak, 399 pafta, 2109 ada, 289 parsel, no:6 kapı sayılı yerde kâin taşınmazda tespit edilen söz konusu olumsuzluğun yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi suretiyle izalesi gerekmektedir.

3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi gereği tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle belediyemiz internet sayfasından yayımlanmıştır.