Genel Duyurular

2058 Ada 6-7-8-42-43-63 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İLAN

          Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/2 Pafta, 2058 Ada 6-7-8-42-43-63 parseller sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisinin 08/05/2019 tarih ve 2019/47 sayılı kararıyla Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiş, Belediye Başkanınca 08/05/2019 tarihinde görülmüştür.


        UİP-37919 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyası ve kurum görüşleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş olup plan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2019 Tarih ve 774 Sayılı Kararı ile aynen uygun bulunarak 1/1000 ölçekli plan paftaları - plan açıklama raporları 07/12/2019 Tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

UİP-37919 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 23/01/2020-21/02/2020 tarihleri arasında Zeytinburnu Belediye Binasında 5. Kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda bir ay süre ile ilan edilmektedir.

Duyurulur.

2058 Ada 6-7-8-42-43-63 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği