Genel Duyurular

2053 Ada 8 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

     Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 2053 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazın 18/05/2018 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı uyarınca H:5 kat yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanı fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2019-464 sayılı kararı ile teklif plan notlarının 2. maddesinde "yapı yüksekliği 5 kat "ibaresinin iptal edilerek yerine "yapı yüksekliği Hmax:15,50 mt" eklenmesi ve "4 nolu plan notunun iptal edilmesiyle" tadilen uygun görülmüş olup 08/11/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca onaylanmıştır. Plan Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/11/2019 Tarih ve 170724 sayılı yazısı ile askı işlemlerinin için Başkanlığımıza iletilmiş olup UİP:7746,73 planın 29/11/2019-30/12/2019 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5,katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

2053 Ada, 8 Parsel İlan Metni Ek