Genel Duyurular

2042 Ada 9 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/1 pafta, 2042 ada, 10, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar 21/01/2013 tasdik tarihli Zeytinburnu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile 10 ve 11 parseller Konut Alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülmüştür. 2042 ada 9 parselde yapılan tespitte blok istikametinin Dini Tesis Alanına dayandığı görülmüştür. Blok istikametinde düzenlemeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisinin 04/01/2018 Tarih ve 2017/04 Sayılı Kararı ile tadilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2018 Tarih ve 545 Sayılı Kararı ile aynen kabul edilerek plan paftaları ve plan açıklama raporu Büyükşehir Belediye Başkanınca 13/04/2018 Tarihinde onanmıştır. UİP-7746,59 Plan İşlem Numaralı 13/04/2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 27/07/2018-27/08/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

2042 Ada 9 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği