Genel Duyurular

2017 Ada 1 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2017 Ada 1 parsel; 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında Konut+Ticaret Alanın'da kalmakta iken 22/07/2016 t.t li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile "Özel Sağlık Tesisleri Alanı" lejandına alınmıştır. 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; 4 kat, H: 12.50 m yapılaşma şartında "Konut+Ticaret" alanı ve " Yol Alanı" lejandından Yençok: 4 kat yapılaşma şartında "Özel Sağlık Tesisleri Alanı" ve "Yol Alanı" lejandına alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Zeytinburnu Belediye Meclisince 13/09/2017 tarihinde onaylanmıştır. Plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2018 Tarih ve 2018/24 Sayılı Kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 12/01/2018 tarihinde onanmış olup, ilan ve askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,53 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 12/03/2018-10/04/2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

2017 Ada 1 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği